Projekt och kundcase

Nedan listas ett litet urplock av de olika lösningar vi arbetat med genom åren där “skräddarsydda lösningar” är den röda tråden. De olika lösningarna är framtagna för respektive kunds behov, arbetssätt och infrastruktur.

Företag A är ett börsnoterat teknikkonsultbolag som sysselsätter ungefär 600 personer. Vi hjälpte företaget genom att implementera flera automationer och digitaliseringar på flera olika fronter för att avlasta ekonomi, HR-avdelningen samt för de 20-tal konsultchefer som jobbar på företaget

Automatisk onboarding och offboarding

Genom att använda Sharepoint, Power Automate och egna skräddarsydda brygglösningar (mjukvarurobotar) har hela processen för att registrera nyrekryteringar och prospekts automatiserats. Verktyget har stöd för dokumenthantering, så att anställningsavtal, CV och övriga dokument enkelt kan sparas ned och tillhöra medarbetaren genom hela anställningen.

Därefter skapas ett AzureAD/Onprem AD-konto, rätt licenser och behörigheter tilldelas, och ett välkomstbrev skickas ut till slutanvändaren med loginuppgifter, lösenord samt övriga bra att veta punkter. Medarbetarlistans uppdateras utifrån värden och parametrar från löne- och ekonomisystemet, såsom självkostnadspris och timtaxa. Utöver detta görs flera konsistenskontroller för att säkerställa att rätt värde har matats in.

Projekt-/CRM-system

Ett nytt och skräddarsytt CRM-/projektsystem i Sharepoint, där projektägarna enkelt kan registrera sina projekt. Detta verktyg är kopplat till ekonomisystemet för att utväxla data mellan systemen. Den största utmaningen i detta projekt var att förädla data från det tidigare föråldrade systemet och migrera in det i det nya systemet. Detta innebar att användarna kunde fortsätta arbeta transparent i det nya systemet.

Företag B är en ledande leverantör av IT-konsulttjänster och skräddarsydda lösningar för företag. De fokuserar på att förbättra företagsverksamheter genom att tillhandahålla tekniska lösningar och konsulttjänster som ökar produktivitet och effektivitet. Vanligtvis tar de på sig seniora roller som systemingenjörer, projektledare, konstruktionsansvariga, industrialiseringsingenjörer samt process- och metodutvecklare inom PLM.

Rapporter i Excel

Ett exempel på ett projekt är automatiserade konsult/medarbetarrapporter. Tidigare sammanställde och skickade de rapporter till sina konsulter manuellt, något som tog upp en större del av ekonomichefens arbetstid. Tillsammans med oss har de nu helautomatiserat denna process för att avlasta sin ekonomiavdelning. För att göra övergången så smidig som möjligt valde vi att bygga på deras befintliga Excel-lösning som de använt tidigare – ett transparent system för de anställda.

Vi skapade ett skräddarsytt system som hämtar data från deras ekonomiprogram VISMA samt löne- och faktureringsprogrammet Milltime. Dessa data extraheras och importeras till en Excel-masterfil. Sedan skapas automatiska Excelrapporter med en del önskad handpåläggning och placeras i den anställdes OneDrive-mapp samtidigt som de får en kopia på mejlen.

Digitalt formulär med tillhörande webbportal

En ideell förening med syftet att främja handels- och kulturförbindelserna mellan Sverige och Spanien. De erbjuder olika tjänster och aktiviteter för både medlemmar och icke-medlemmar, såsom affärsrådgivning, nätverksträffar och språkkurser samt delar ut stipender till studenter. Ledningen i föreningen utgörs av två eldsjälar, kvinnor i 80-års åldern med väldigt grundläggande datorkunskaper och som aldrig arbetat digitalt innan, men med ett hunger och intresse utan dess like.

Projektet börjades med en grundläggande genomgång och upplärning, innan vi kunde börja diskutera eventuella lösningar. Tidigare har de manuellt hanterat hundratals ansökningar från studenter som sökte stipendier. Dessa ansökningar kom som fysiska dokument (brev) med tillhörande bilagor (betyg, certifikat, examensbevis etc), dessa med väldigt varierande kvalitet och ofta saknades nödvändig information. Därefter följde manuell hantering av ansökningarna och svarsbrev.

Vi har digitaliserat hela denna process via en webbportal där studenterna fyller i ansökningsformuläret på egen hand och kan även ladda upp sina bilagor/handlingar. Formuläret måste genomgå en valideringsprocess innan den kan skickas in. Ett admingränssnitt med full funktionalitet gör det enkelt för de anställda och styrelsen att hantera ansökningarna och söka bland tidigare ansökningar i arkivet. Systemet känner automatiskt av om en student har ansökt tidigare och kan även skicka automatiska rapporter med nödvändig och efterfrågad information. Detta projekt inkluderade också en migrering från ett gammalt Access-databassystem till den nya molnbaserade lösningen. Nu är dessa eldsjälar mer innovativa och digitala än den stora majoriteten.

Övriga projekt åt diverse kunder och företag:

Digital dokumentarkiv för Tullhandlingar

Automatiska rapporter i Excel

med koppling mot Fortnox lagerhanteringsmodul.

Hårdavurubaserad handenhet

som används i kärnkraftverk runt om i världen. En avancerad enhet med en inbyggd LCD-touch-färgskärm, som även arbetar med blåtand och Wifi. Den har även en inbyggd webbserver som möjliggör att en kontrollant kan jobba direkt mot den via en vanlig dator och valfrig webbläsare. Vi designade och utvecklade hela produkten från vaggan-till-graven

Automatiserade och personliga inbjudningar

till en årlig cup för en lokal fotbollsförening. Projektet bestod av flera delmoment:
– Insamling av data och kontaktuppgifter från webben
– filtrering och urval
– utskick av skräddarsydda mejl
– spårninga av mejlen för uppföljning
– stor fokus på att mejlen inte ska hamna i skräpkorgen
– automatisk uppföljning och påminnelsemejl
– automatisk avrapportering av redan anmälda lag
Tack vare denna automatisering, har cupen slagit deltagarrekord två år i rad under de senaste åren.

Kundregister och automatiska utskick:

Migrering av kundlistor till en Google Spreadsheet-lösning och med plan för automatiska mejlutskick i nästa led till skolor, teaterföreningar, företag och organisationer.

Automatisk dokumenthantering

med tillhörande webbportal och digitalt arkiv för tullärenden, som idag används av stora aktörer så som Rusta, Åhlens, Tetra pak, Santa Maria, Glitter mfl.

Valideringsprocesser och rapportgenerering

för ovan nämnda verktyg, där slutkunderna får automatisk återkoppling i realtid utifrån ett antal förutbestämda valideringsregler (info fås när någonting sker)

Automationer kring Outlook,

map utskrifter med försättsblad med information kring ärendetyp, todos, information etc. Försättsbladet innehöll även en skräddarsydd streckkod för automatisk arkivering i nästa led

Mobilapp

för en tillverkare i tandläkarindustring, som möjliggör beställning av produkter direkt av slutkund.

Mätinstument för ovan kund som gjordes smarare genom koppling till “internet” (IoT:serades) med tillhörande webbportal för statistik, kundregister med mera.

Ovan är endast ett litet urplock av de olika lösningar vi arbetat med genom åren och alla är skräddarsydda lösningar skapade för att passa respektive kunds behov och infrastruktur.

Vad behöver ditt företag hjälp med? Kontakta oss för en gratis analys av din verksamhet och dina processer.

Our Services

Brand identity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Brand identity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Brand identity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Brand identity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Brand identity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Brand identity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.